top of page

Vestamager, Københavns Savanne

Vestamager er dobbelt så stort som Dyrehaven, ligger i Københavns baghave og her er et rigt dyreliv. Ca. 200 dådyr holder til på området og mange forskellige fugle yngler her. Hvert år kommer der et hold gæstearbejdere fra Jylland, som bliver sat ud på engene. Det er selvfølgelig køer til afgræsning af området ellers ville der være skov overalt. Sydpå er der en birkeskov, faktisk den største i Danmark og den spreder frø, som ville udvikle sig til træer, hvis ikke de blev spist. Rundt omkring er der lavet bålsteder og shelters (åbne hytter) til ophold i naturen og der er også asfalterede stier, som egner sig til både cykling, rulleskøjter og meget mere. Der er højt til loftet, et bredt udsyn, savanne, skov, hav, et mangfoldigt dyreliv, fred, fuglesang og plads til begejstring.

Vestamager blev inddæmmet under 2 verdenskrig, da militæret manglede øvelsesterræn. Før den tid var der kun vand og holme. Selve inddæmningen var et beskæftigelsesprojekt, som reddede arbejderne fra at blive sendt på tvangsarbejde i Tyskland. Jorden til dæmningen blev hentet fra havet, hvor der således blev gravet en sejlrende. I dag er området at betragte, som et kæmpestort badekar med en prop i hver ende, nemlig pumperne, hvor vandstanden kan reguleres. I 1984 forlod militæret området og det blev omdannet til en fredet naturpark i 1990. I 2010 blev hele området gennemgået og ryddet for granater af tyske mineeksperter, så nu kan man færdes overalt.

Foto af Martin Rivero

bottom of page